Waarden

Waarden
Definitie: waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen die zichtbaar worden in het gedrag van alle leden van een organisatie. Ze geven richting aan de interne gedragingen en relaties met externen. Waarden vormen een leidraad voor het denken en handelen.

Volgende waarden geven richting aan het handelen binnen Huize Iris:

Respect:
Op een respectvolle manier omgaan met elkaar is een basishouding voor alle medewerkers en cliënten. Iedereen staat open voor de ander en heeft eerbied voor de privacy en eigenheid van de ander (overtuiging, keuzes, kwaliteiten,…). Op een respectvolle manier samenwerken betekent ook dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

Eerlijkheid / openheid:
Met elkaar communiceren doet iedereen op een open, eerlijke en duidelijke manier. Oprechtheid is een basisvoorwaarde voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zowel tussen de cliënten en de medewerkers, tussen de medewerkers en de organisatie als tussen de medewerkers onderling.

Deskundigheid:
Niet alleen de expertise van medewerkers, maar ook die van cliënten zelf wordt aangewend om kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden. De ervaring van cliënten is onmisbaar om een optimale werking uit te bouwen. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij hun kennis en vaardigheden willen blijven verruimen en delen met elkaar.

Zelfontplooiing:
Huize Iris gelooft dat zowel cliënten als medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en dat dit belangrijk is voor ieders welzijn. Ze creëert hiervoor de nodige ruimte onder de vorm van aangepaste ondersteuning, evaluaties en vorming.

Betrokkenheid:
Huize Iris zet in op betrokkenheid van cliënten en medewerkers door hen inspraak te geven. Medewerkers en cliënten zijn geëngageerd en gedreven.

Verantwoordelijkheidszin:
Medewerkers dragen binnen hun team de verantwoordelijkheid om gestelde doelen te behalen, zowel in de ondersteuning van cliënten als binnen de samenwerking met elkaar. Ook cliënten dragen bij aan het behalen van eigen vooropgestelde doelen.

Klantgerichtheid:
De cliënt staat centraal en bepaalt de ondersteuning die hij nodig heeft. Samen met de cliënt onderzoeken de medewerkers de wensen en behoeften van de cliënt om zorg op maat te kunnen bieden en zijn levenskwaliteit te verbeteren. De medewerkers geven prioriteit aan de tevredenheid van de cliënt.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.