Historiek

1979
In 1979 wordt de vereniging zonder winstoogmerk ‘Iris-ten Huize Terninck’ opgericht, met de zetel te Antwerpen, Terninckstraat 22. In de lokalen van de Fondatie Terninck start deze vereniging op 3 september van datzelfde jaar een dagcentrum op voor 10 personen, Huize Iris, erkend en gesubsidieerd door Fonds 81. Een jaar later wordt de erkenning van het dagcentrum uitgebreid tot 30 personen.

1988
Zowel de zetel van de vereniging als het dagcentrum zelf verhuizen in 1988 naar een eigen gebouw te Kontich in de Reepkenslei 53.

1989
In 1989 verkrijgt Huize Iris eveneens een erkenning voor een residentiële afdeling, tehuis niet- werkenden, type bezigheid en dit voor 10 plaatsen.

1994
Het bestaande gebouw wordt in 1994 uitgebreid met een nieuwe vleugel.

1998
De naam van de vereniging wijzigt in 1998 van ‘Iris- ten Huize Terninck’ naar ‘Iris’.

2001 – 2002
Als gevolg van een reorganisatie wat betreft de vervoersregio wordt de erkenning van het dagcentrum in 2001 aangepast van 30 naar 20 plaatsen. Anderzijds neemt Huize Iris, omwille van de grote vraag van gebruikers, in 2002 deel aan de taskforce en wordt de erkenning van het tehuis niet- werkenden uitgebreid van 10 naar 13, waarvan 1 plaats nursing.

2005
Begin 2005 wordt een herstructurering van 2 plaatsen dagcentrum naar 1 plaats bezigheidstehuis en 1 plaats nursing doorgevoerd. Sindsdien heeft Huize Iris een erkenning voor 18 plaatsen dagcentrum, 13 plaatsen bezigheidstehuis en 2 plaatsen nursingtehuis.

2015
Als FAM voorziening doet Huize Iris een flexibel aanbod aan 35 cliënten.

2017
Huize Iris wordt een vergunde zorgaanbieder die voorziet in een aanbod op maat voor volwassenen met een beperking.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.