Huize Iris is een kleinschalige voorziening, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Zij doet een flexibel aanbod aan 35 volwassenen met een handicap, zowel onder de vorm van dagbesteding als woonondersteuning.

Verder komen we op voor de belangen van de cliënten en zoeken we samen met hen naar het meest passende ondersteuningsaanbod als antwoord op hun zorgvragen en behoeften.

Vetrekkend vanuit de mogelijkheden van de gebruiker gaan wij samen op weg binnen een familiale sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.

Dit alles, gerealiseerd vanuit een professionele houding, is voor ons cruciaal om een kwaliteitsvolle hulpverlening te garanderen.

Huize Iris biedt verschillende activiteiten aan:  

- Bewegingsactiviteiten: sport, zwemmen, wandelen, fietsen, voetballen, dansen, kiné,…
- Creatieve activiteiten: handwerk, knutselen, feestcomité, koken, tuinieren, kerstmarkt,…
- Activiteiten gericht op het verwerven en onderhouden van intellectuele vaardigheden: lezen, taal/rekenen, SMOG,…
- Integratie-activiteiten: winkelen, café, bibliotheek, uitstappen, kringgesprek,…
- Andere activiteiten zoals muziek, toneel, relaxatie, vrije keuze, vertellen, video, spel, feest, workshops,…